Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція “Моделювання сталого розвитку в інформаційному суспільстві: цифрова економіка, управління, бізнес”

На сайті кафедри "Економіки та інформаціних технологій почала роботу всеукраїнська науково-практична інтернет конференція" Просимо всіх бажаючих долучитися до обговорювання доповідей!!!

Секція 1. Прикладні проблеми економіко-математичного моделювання

 • Забродський Є. С., Солодухін С. В. Моделі виробничого потенціал підприємства         Завантажити
 • Кісель І. О., Клопов І. О. Критерій стійкості Гурвіца         Завантажити
 • Стрілець Б. С, Вакуленко Т. С. Проблеми застосування економіко-математичних моделей          Завантажити
 • Красномовець О. І., Грицюк П. М. Оптимізація фінансового портфеля при розподілі дохідності відмінному від нормального          Завантажити
 • Дряпак П. А., Мержинський Є. К. Моделювання єкономічного розвитку та потенціалу підприємства          Завантажити
 • Назаров О.Ю., Мержинський Є. К. Аналіз профілю енергетичної стійкості України. Екологічний аспект          Завантажити
 • Пугач М. Г. Економіко-математичне моделювання процесу розвитку малих підприємств          Завантажити

Секція 2. Інформаційна економіка Industry 4.0

 • Вітлінський В. В. Ризики розвитку цифрової економіки          Завантажити
 • Крашанінікова Н. С., Науменко І. А. Інформатизація суспільства в Україні         Завантажити
 • Міроничева Д. С., Комазов П. В. Актуальнi проблеми забезпечення iнформацiйної безпеки держави          Завантажити

Секція 3. Корпоративні фінанси та банківська справа

 • Боярко А. К., Клопов І. О.  Прогнозування валютного курсу на підгрунті нейронних мереж          Завантажити
 • Міхно В. О., Хорошун В. В. Моделювання кредитної політики комерційного банку          Завантажити
 • Ткаченко В. І., Науменко І. А. Моделювання форм прибутку підприємства та шляхи його максимізації          Завантажити
 • Стешенко К. О., Глущевський В. В. Система економіко-математичних моделей прибутку комерційного банку          Завантажити
 • Смородін В. В.Глущевський В. В. Фінансовий інжиніринг як інтелектуальна інноваціяв управлінні ризиками банківської діяльності         Завантажити
 • Метрик Р. Ю., Глущевський В. В.  Місце і роль методу моделювання в оцінюванні ризиків фінансової діяльності банку        Завантажити

Секція 4. Комп'ютерне бізнес-планування в менеджменті та маркетингу

 • Мальцев О. О., Комазов П. В.  Проблеми оптимізації управлінням бізнесу – процесами на підприємствах України          Завантажити
 • Шипанова О. В.  Віртуальний офіс та віртуальна організація           Завантажити
 • Самохіна О. І., Солодухін С. В. Маркетингові дослідження в засобах масової інформації          Завантажити

Секція 5. Моделі оподаткування та аналізу суб'єктів господарювання

 • Романюк М. Ю., Хорошун В. В.  Модель діагностики фінансового стану підприємства           Завантажити

Секція 6. Основи бізнесу та управління бізнес-процесами

 • Бей М. О. Підходи до створення СППР          Завантажити
 • Бойко Є. А., Вакуленко Т. С.  Інформаційний бізнес: поняття та сутність          Завантажити
 • Владов В. В. Галузі застосування СППР          Завантажити
 • Дубровська М. В., Мержинський Є. К. Компоненти технології експертних систем, які застосовуються в орієнтованихна знання СППР         Завантажити
 • Дума Я. П., Вакуленко Т. С. Технології штучного інтелекту та гібридний підхід в галузі СППР          Завантажити
 • Кан Н. І., Клопов І. О. Критерій прийняття рішень Гермейера          Завантажити
 • Логвиненко М. С., Солодухін С. В. Три покоління розвитку інформаційних систем         Завантажити
 • Мироненко А. В., Комазов П. В.  Моделювання систем управління запасами на підприємстві          Завантажити
 • Радуль І. С., Хорошун В. В. Проблеми впровадження інформаційних технологій у бізнесі          Завантажити
 • Телеп Н. А, Науменко І. А. Інформаційна система сучасного підприємства          Завантажити
 • Попок Т. В., Грицюк П. М. Методи консолідації потоків економічної інформації          Завантажити